Logistika Gradbeništvo

Logistika Gradbeništvo

Logistične stavbe se nanašajo na posebne stavbe za skladiščenje in prevoz logistike. Logistični park se nanaša na kraj, kjer so različni logistični objekti in različne vrste logističnih podjetij centralno razporejeni v vesolju na območjih, kjer so koncentrirane logistične operacije in kjer je povezanih več načinov prevoza. Je tudi zbirališče logističnih podjetij z določenim obsegom in različnimi storitvenimi funkcijami.

Da bi olajšali zastoj v mestnem prometu, zmanjšali pritisk industrije na okolje, ohranili industrijsko kohezijo, se prilagodili trendu razvoja logistične industrije, uresničili nemoten pretok blaga v predmestjih ali na obrobju mesta in podeželja blizu glavne prometne arterije, številne logistične skupine z intenzivnimi prevoz, shranjevanje, trgu, informacije in upravljanje funkcije so določene. Skozi postopno izboljševanje različnih infrastrukturnih in storitvenih zmogljivosti je zagotavljanje različnih preferencialnih politik za privabljanje obsežnih logističnih (distribucijskih) centrov, ki se tu zbirajo in jim omogočajo doseganje ugodnosti v obsegu, igralo pomembno vlogo pri vključevanju trga in uresničevanju zmanjšanja logističnih stroškov. upravljanje. Hkrati je zmanjšal različne škodljive učinke, ki jih je povzročila distribucija velikih distribucijskih centrov v središču mesta, in postal osnovna panoga, ki podpira moderno gospodarstvo.

V določeni regiji so vse dejavnosti povezane z blagom prevoz, logistiko in distribucija, vključno z mednarodnim in domačim prevozom, se izvajajo prek različnih operaterjev (OPERATOR). Ti upravljavci so lahko lastniki ali najemniki zgradb in objektov (skladišča, demontažni centri, inventarne površine, pisarniški prostori, parkirišča itd.), Zgrajenih tam. Hkrati mora tovorna vas, da bi spoštovala pravila proste konkurence, omogočiti vstop vsem podjetjem, tesno povezanim z zgoraj omenjenimi poslovnimi dejavnostmi. Tovorna vas mora imeti tudi vse javne objekte za izvajanje vseh zgoraj omenjenih operacij. Če je mogoče, mora vključevati tudi javne službe za zaposlene in opremo uporabnikov. Za spodbujanje multimodalnega prevoza blaga je treba tovorni vasi postreči z ustreznejšimi različnimi načini prevoza (kopenski, železniški, globokomorski / globokomorski pristanišči, celinske reke in zrak). Nazadnje je treba, da mora tovorno vas upravljati en sam glavni organ (RUN), bodisi javni bodisi zasebni.

Logistične stavbe spadajo med javne zgradbe. S hitrim razvojem časa so logistične stavbe predstavljene na svoj edinstven način. Ekskluzivni logistični parki gredo neposredno do pristanišč ali letališč, ekskluzivni distribucijski centri pa neposredno na različne distribucijske lokacije in tvorijo enotno logistično verigo.

100

Skladišče Logističnega parka

108

Logistično distribucijski center